Sedan februari träffas festivalmedlemmarna, fransmän, svenskar och även andra nationaliteter, regelbundet för att planera år 2018:s upplaga. Varje medlem deltar på sina egna villkor enligt sina kunskaper och sina intressen: filmurval, skolan, kommunikation, diskussion. Ett halvt dussin volontärer medverkar regelbundet vid festivalen för att hjälpa till med olika arbetsuppgifter. Även om somliga medverkar endast några månader, som utbytesstudenterna, gläds vi alltid åt att motta nya medlemmar. Vår nästa filmfestival hander 21 till 24 mars 2019 !

2018: Ingrid Axén, Johanna Berg, Philippe Collet (festivalens grundare), Barbara Delestre, Antoine Decoux, Estelle Duluc, Astrid Foix-Colonier, David Hagman, Joël Horne, Asfaw Hunde, Emeline Lhermite, Jonathan Lombard, David Naïm, Jonna Olsson, José Petri, Marion Ribes och Grégory Vaumourin.

Philippe Collet

Philippe Collet

UFFF Coordinateur et responsable de la programmation. The founding member of the festival.
Marion Ribes

Marion Ribes

UFFF Communication / Facebook
Jose Petri

Jose Petri

UFFF website designer
Jonna Olsson

Jonna Olsson

UFFF School screenings
Estelle Duluc

Estelle Duluc

UFFF Communication / Discussions
Emeline Lhermite

Emeline Lhermite

UFFF Communication / Facebook
David Naïm

David Naïm

UFFF Communication / Programation
Asfaw Hunde

Asfaw Hunde

UFFF Team